Skip to content

ผลกระทบที่เกิดจากการขาดสภาพคล่อง

ผลกระทบที่เกิดจากการขาดสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง คือ ความเสี่ยงที่ธุรกิจมีแหล่งเงินทุนไม่เพียงพอในการชำระภาระผูกพันต่างๆ ตรงตามกำหนดเวลา ด้วยต้นทุนทางการเงินที่ปกติ ซึ่งแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะคือ

  1. ความเสี่ยงด้านกระแสเงินสดระยะสั้นนั่นคือ กิจการมีเงินสดไม่เพียงพอในการบริหารธุรกิจให้เป็นไปตามแผนงานระยะสั้น ไม่สามารถชำระภาระผูกพันต่างๆ ที่ครบกำหนด และไม่มีเงินสดเพียงพอในการรองรับเหตุฉุกเฉิน
  2. ความเสี่ยงด้านแหล่งเงินทุนระยะยาวกิจการอาจจะหาแหล่งเงินทุนเมื่อธุรกิจมีความต้องการไม่ได้ ด้วยข้อจำกัดของเงื่อนไขและต้นทุนทางการเงินที่สูงเกินไป

กิจการขนาดเล็กมักจะเกิดปัญหาสภาพคล่องได้ง่ายกว่ากิจการขนาดกลางและขนาดใหญ่ เพราะมีเงินทุนของตัวเองค่อนข้างน้อย อีกทั้งยังมีข้อจำกัดในการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเนื่องด้วยมีความเสี่ยงทางธุรกิจสูง ฉะนั้น ผู้บริหารจึงต้องพึ่งพาตนเองให้มากเป็นพิเศษ

ผลกระทบที่เกิดจากการขาดสภาพคล่อง เมื่อกิจการมีอาการดังกล่าวข้างต้นเกิดขึ้น กระแสเงินสดหมุนเวียนไม่เพียงพอ กิจการย่อมไม่สามารถบริหารธุรกิจให้เป็นไปด้วยความราบรื่นได้ ไม่สามารถดำเนินการให้แผนการต่างๆ บรรลุเป้าหมาย ทำให้เกิดปัญหาที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆ กิจการที่มีสภาพคล่องสูง จะมีความเสี่ยงน้อยกว่า มีโอกาสในการทำกำไรมากขึ้น เพราะมีความยืดหยุ่นทางการเงิน มีโอกาสในการขยายกิจการ หรือลงทุนในธุรกิจใหม่ๆ กิจการที่มีสภาพคล่องต่ำ อาจจะซื้อสินค้าหรือบริการที่ต้องการไม่ได้ และไม่มีอำนาจในการต่อรองต่อคู่ค้า ตรงกันข้ามกับกิจการที่มีสภาพคล่องสูง สามารถใช้ความเชื่อถือจากเจ้าหนี้ในการยืดระยะเวลาชำระหนี้ ทำให้ประหยัดต้นทุนการกู้ยืม เพราะกิจการไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยให้เจ้าหนี้การค้า เมื่อมีอาการขาดสภาพคล่องแล้ว การกู้ยืมจากสถาบันการเงินจะทำได้ยากขึ้น เพราะธนาคารอาจจะขาดความเชื่อมั่นต่อความสามารถในชำระคืน หรือหากหาแหล่งเงินกู้ได้ ก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก ทำให้ภาระหนี้ยิ่งสูงขึ้น ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือ หากกิจการขาดสภาพคล่องยาวนาน ไม่สามารถชำระภาระผูกพันต่างๆตามกำหนดได้ จนผิดเงื่อนไขทางกฎหมาย ก็อาจนำไปสู่ภาวะล้มละลาย

วิธีการบริหารความเสี่ยงสภาพคล่อง

  1. จัดทำประมาณการกระแสเงินสด
  2. บริหารเงินทุนหมุนเวียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  3. จัดวงเงินสำหรับเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอ เมื่อยอดขายเติบโตขึ้น
  4. เตรียมความพร้อมในการจัดหาแหล่งเงินทุน
  5. เตรียมเงินสำรองด้านสภาพคล่อง

ความผันผวนของตลาดการเงินโลก

ความผันผวนของตลาดการเงินโลก
ตลาดการเงินทั่วโลกกลับยังคงผันผวนอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นทั้งตลาดหุ้น ตลาดอัตราแลกเปลี่ยน จนทำให้นักลงทุนหลายคนเริ่มเกิดความกังวล หากไล่มาดูประเด็นที่ทำให้ตลาดการเงินโลกปั่นป่วน

ประเด็นแรกคงต้องไปดูที่สถานการณ์การเลือกตั้งของประเทศกรีซ ซึ่งเป็นประเด็นที่จับตามองกันมาตั้งแต่ปลายปี 2557 แล้ว โดยหลังจากนายกรัฐมนตรีของกรีซได้ประกาศยุบสภา และเตรียมเลือกตั้งใหม่ในปลายเดือนมกราคม ทำให้นักลงทุนกังวลกันว่า หากฝ่ายค้านของกรีซนำโดยพรรคไซรีซ่า (Syriza) ซึ่งต่อต้านการอยู่ในกลุ่มยูโร เป็นผู้ชนะการเลือกตั้ง อาจจะทำให้มีการนำกรีซออกจากสหภาพยุโรป และก่อให้เกิดความปั่นป่วนในตลาด

ประเด็นถัดมาที่ซ้ำเติมความผันผวนในตลาดโลก มาจากการที่ราคาน้ำมันดิบ ทั้ง WTI และ Brent ยังคงปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้นักลงทุนหลายคนกังวลว่า จะส่งผลกระทบต่อหุ้นของบริษัทพลังงาน ซึ่งมีน้ำหนักเกือบ 10% ในตลาดหุ้นโลก และก่อให้เกิดแรงเทขายในหุ้น โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มพลังงานออกมาทั่วโลก แรงกระทบจากราคาน้ำมันที่ต่ำอีก จึงมีความเสี่ยงที่สูงกว่าประเทศอื่น และอาจจะทำให้กลุ่มสหภาพยุโรป ซึ่งมีการค้าขายใกล้ชิดกับรัสเซีย ได้รับผลกระทบในเชิงลบไปด้วย

ประเด็นที่สาม ที่ทำให้ตลาดการเงินทั่วโลกปั่นป่วน เป็นผลมาจากการที่ธนาคารกลางของสวิสเซอร์แลนด์ ได้ประกาศยกเลิกเพดานอัตราแลกเปลี่ยนเงินสวิสฟรังก์ กับเงินยูโรที่ระดับ 1.20 ฟรังก์ต่อยูโร ซึ่งได้กำหนดไว้เมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา เพื่อป้องกันค่าเงินสวิสฟรังก์ไม่ให้แข็งค่ามากจนเกินไปจนเกิดภาวะเงินฝืด ส่งผลให้ค่าเงินฟรังก์สวิส แข็งค่าขึ้นกว่า 30% เมื่อเทียบกับเงินยูโรทันที และส่งผลให้ตลาดหุ้นของสวิสเซอร์แลนด์ปรับตัวลงอย่างแรง เนื่องจากนักลงทุนกังวลกันว่าบริษัทในสวิสเซอร์แลนด์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นบริษัทข้ามชาติ และมีการส่งออกเป็นจำนวนมาก จะได้รับผลกระทบในเชิงลบจากค่าเงินที่แข็งค่าขึ้น และส่งผลให้ตลาดการเงินทั่วโลกผันผวนด้วย

แนวโน้มการลงทุนในปี 2558 นี้น่าจะมีความผันผวนต่อเนื่องทั้งปี ผู้ลงทุนจึงต้องมีความสามารถที่จะยอมรับความเสี่ยงได้สูงขึ้น รวมถึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาข้อมูลของตลาดและติดตามสถานการณ์การลงทุนอย่างใกล้ชิด

การเปลี่ยนแปลงในทั้งสามมิติกำลังทำให้ระบบการเงินโลกเดินออกจากระบบเดิม

01

ระบบการเงินโลกแบบปัจจุบันที่เน้นการทำงานของกลไกตลาดคงอยู่ต่อไป แต่การควบคุมดูแลโดยกฎระเบียบจะมีมากขึ้น เพื่อลดความเสี่ยงของระบบ แต่ตัวระบบเองก็กำลังมีการเปลี่ยนแปลง จากระบบเดิมที่เน้นความสำคัญของเงินสกุลเดียว คือ ดอลลาร์สหรัฐ และองค์กรอย่าง ไอเอ็มเอฟ ไปสู่ระบบการเงินที่มีความหลากหลายในหลายมิติ กล่าวคือ

หนึ่ง องค์กรการเงินที่มีหน้าที่สนับสนุนและสอดส่องดูแลการทำงานของระบบการเงินโลก มีความหลากหลายขึ้น ตัวอย่างล่าสุดของคือ การจัดตั้งธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งใหม่ที่จะทำหน้าที่คล้ายไอเอ็มเอฟ และธนาคารโลก ชี้ให้เห็นว่าระบบการเงินโลกกำลังลดการพึ่งบทบาทขององค์กรเดิมๆ เช่น ไอเอ็มเอฟ และธนาคารโลก ไปสู่การเสริมให้มีทางเลือกมากขึ้น สำหรับประเทศต่างๆ ทั้งเพื่อการพัฒนาประเทศและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ

มีความร่วมมือทางการเงินในระดับภูมิภาคมากขึ้น ทั้งเพื่อสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ เช่น โครงการความร่วมมือในระดับภูมิภาคของเอเชีย คือ CMIM ที่ได้เขียนถึงอาทิตย์ที่แล้ว และการจัดตั้งธนาคารเพื่อส่งเสริมการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในระดับภูมิภาค จุดเปลี่ยนแปลงก็คือ ทั้งในเอเชีย ยุโรป และลาตินอเมริกา ได้มีการรวมตัวทางการเงินในระดับภูมิภาคมากขึ้น เพื่อเสริมความเข้มแข็งในการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ แทนที่จะพึ่งระบบหรือองค์กรในระดับ “โลก” อย่างเดียว

ความเป็นผู้นำของเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะเงินสกุลหลักของโลก กำลังถูกท้าทาย ส่วนหนึ่งมาจากความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของสหรัฐเอง และอีกส่วนหนึ่งมาจากความเข้มแข็งของประเทศอื่นๆ ที่มีมากขึ้น เช่น จีน ทำให้การใช้สกุลเงินเพื่อการค้าและลงทุนในเศรษฐกิจโลกกำลังกลายมาเป็นระบบการใช้เงินหลายสกุล ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐสกุลเดียว มีการใช้เงินสกุลอื่น เช่น ยูโร และเงินหยวนของจีน เป็นทางเลือกนอกเหนือจากเงินดอลลาร์สหรัฐ

การเปลี่ยนแปลงในทั้งสามมิติ กำลังทำให้ระบบการเงินโลกเดินออกจากระบบเดิม ที่เน้นการใช้เงินดอลลาร์สหรัฐและการทำหน้าที่ขององค์กรเดิมอย่างไอเอ็มเอฟ และธนาคารโลก ในการกำกับดูแลและสนับสนุนเศรษฐกิจโลก มาเป็นระบบหลายมิติ ทั้งในแง่สกุลเงิน และความหลากหลายขององค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งดี เพราะจะทำให้ประเทศต่างๆ มีทางเลือกมากขึ้น ไม่พึ่งพาองค์กรหรือเงินสกุลใดสกุลหนึ่งเป็นพิเศษ

ตลาดการเงินเริ่มกังวลสถานการณ์คลังของอิตาลีอย่างหนักในปัจจุบัน

1

ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ความสนใจของคนไทยอยู่ที่เรื่องน้ำท่วมและดัชนีตลาดหลักทรัพย์ไทยปรับเพิ่มขึ้นตลอดจนดูเหมือนว่า ถ้าใครไม่ได้ติดตามข่าวสารเศรษฐกิจและการเงินโลก อาจจะคิดว่าเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะขาขึ้นหรือวิกฤติการเงินโลกผ่อนคลายลงแล้ว แต่ในมุมมองของผม กลับพบว่าสถานการณ์กลับเลวร้ายลงอย่างต่อเนื่อง การประชุมสุดยอดผู้นำยุโรปและการประชุมสุดยอดผู้นำ G-20 นั้นไม่ได้มีมาตรการที่แข็งกร้าวในการแก้ไขปัญหาวิกฤติหนี้สินยุโรปอันเป็นต้นตอสำคัญที่จะส่งผลลบต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจโลก โดยกลุ่มผู้นำที่ควรได้รับการตำหนิมากที่สุดคือ กลุ่มผู้นำยุโรปที่เป็นสมาชิกสกุลเงินยูโร 17 ประเทศ เพราะไม่ได้ผนึกกันเป็นหนึ่งเดียวในการแก้ปัญหา โดยผู้นำ EA แถลงว่าจะเพิ่มวงเงินในกองทุนรักษาเสถียรภาพการเงินยุโรป ในวงเงิน 1 ล้านล้านยูโรจากวงเงินเดิมที่มีอยู่ 4.4 แสนล้านยูโร โดยวงเงินที่เพิ่มประมาณ 5.6 แสนล้านยูโรนั้นจะมาจากกลุ่มประเทศ BRICS

โดยที่ผู้นำประเทศ BRICS ไม่ได้รู้เรื่องมาก่อนเลยว่าจะต้องเป็นแหล่งเงินทุนในการแก้ไขปัญหายุโรป มิหนำซ้ำก่อนหน้านั้น มีการโยนหินถามทางไปยังประเทศจีนว่าจะมาลงทุนในพันธบัตร EFSF จนนายกรัฐมนตรีจีน ต้องออกมาระบุว่าให้ยุโรปกลับไปจัดการปัญหาในบ้านของตนให้เรียบร้อยก่อนอย่างไรก็ตาม ผู้นำ BRICS โดยเฉพาะจีนและรัสเซียสนใจจะเพิ่มทุนและสิทธิออกเสียงในกองทุนการเงินระหว่างประเทศ แต่ได้รับการขัดขวางจากสหรัฐอเมริกา เพราะไม่ต้องการให้อิทธิพลของจีนแผ่ขยายไปมากกว่านี้ แม้ว่าหลังจากประชุมสุดยอดผู้นำ นายกรัฐมนตรีกรีซและอิตาลีจะลาออกและเปิดทางให้ ขุนนางนักวิชาการ มากู้ชาติแทน แต่ดูเหมือนว่า ขุนนางนักวิชาการ 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ ลูคัส ปาปาเดมอส และนายมาริโอ มอนติ อาจจะจะไม่สามารถกู้ชาติกรีซและอิตาลี ตามลำดับ ให้กลับขึ้นมาได้ในเร็ววัน ตลาดการเงินเริ่มกังวลสถานการณ์คลังของอิตาลีอย่างหนักโดยหลังจากที่อิตาลีได้นายกรัฐมนตรีคนใหม่และมีออกจำหน่ายพันธบัตรรัฐบาลในวันที่ 14 พ.ย. 54 พบว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอยู่ที่ 6.29 % สูงที่สุดตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา ทั้งๆที่การออกจำหน่ายพันธบัตรในมูลค่า 3 พันล้านยูโรนั้นมีแรงซื้อจากธนาคารกลางยุโรป เป็นแรงสำคัญ แต่ดูเหมือนว่าตลาดการเงินจะเริ่มประเมินความเสี่ยงอิตาลีนั้นมีอยู่สูงจึงเรียกร้องผลตอบแทนในระดับสูง

วิธีเบื้องต้นในการชำระหนี้ เมื่อธุรกิจถึงทางตัน

เงินทุนเป็นสิ่งสำคัญในการค้าขาย หากขาดสิ่งนี้ไปอาจทำให้กิจการล้มเหลวหรือหยุดชะงักได้ ทำให้ผู้ค้าขายจำเป็นต้องอาศัยการกู้ยืมเงินเพื่อต่อลมหายใจให้ธุรกิจ แต่อย่าลืมว่าหากกู้เงินมาแล้ว ทางเจ้าของกิจการไม่สามารถบริหารการเงินได้ อาจทำให้จากเจ้าของกิจการต้องกลายเป็นลูกหนี้ในทันที ดังนั้นวิธีการจัดการหนี้ที่ได้ผลดี มีดังนี้

1.อาศัยการเจรจา โดยผู้ประกอบการต้องเป็นผู้รับผิดชอบผลของการกระทำดังกล่าวด้วย ดังนั้นการเจรจาพูดคุยขอประนอมหนี้จึงเป็นวิธีการอย่างแรกที่ควรจะต้องกระทำมากที่สุด เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการยืดเวลาการชำระหนี้ออกไป หรือลดจำนวนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยที่จะส่ง

2.ยอมรับและเสียค่าปรับในอัตราที่กำหนด คือหนึ่งในวิธีการที่สามารถพึงกระทำได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ค่าปรับที่ใช้คิดสำหรับการผิดนัดชำระเงินมักจะคิดในอัตราที่ค่อนข้างสูงมาก

3.ยื่นความจำนงส่งดอกเบี้ยทดแทนเงินต้น ผู้ประกอบการก็สามารถยื่นความจำนงไปยังสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้เพื่อขอเจรจาส่งดอกเบี้ยทดแทนเงินต้นที่ต้องชำระไปก่อนก็ได้ แต่ทั้งนี้จะต้องได้รับความยินยอมพร้อมใจจากทางฝั่งเจ้าหนี้ด้วยวิธีการนี้จึงจะได้ผล

4.ขอยืดเวลาการชำระหนี้ เป็นหนึ่งในวิธีการที่ได้รับความนิยมมาก โดยผู้ประกอบการจะต้องเข้าไปดำเนินการเจรจากับเจ้าหนี้ด้วยตนเองเพื่อขอให้เขายืดเวลาการชำระหนี้ของผู้ประกอบการให้ยาวนานขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถปรับโครงสร้างหนี้ของตนเองให้มีสภาพคล่องมากขึ้นได้

5.การรีไฟแนนซ์ สัญญาการกู้เงินฉบับปัจจุบันที่ค่อนข้างจะรัดตัวมากเกินไป การรีไฟแนนซ์จึงเป็นอีกวิธีที่น่าสนใจ โดยผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาทางเลือกของข้อเสนอทางการเงินที่ดีขึ้นกว่าสัญญาฉบับปัจจุบัน แล้วจึงเลือกทำข้อตกลงกับข้อเสนอที่ดีที่สุดโดยขอให้ผู้ประกอบการเลือกพิจารณาในข้อเสนอที่จะสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้

6.ยื่นข้อแลกเปลี่ยนด้วยหุ้นของบริษัท โดยทั้งนี้ผู้ที่เป็นเจ้าหนี้จะเป็นผู้พิจารณาดูเองว่าการเข้ามาถือหุ้นธุรกิจในบริษัทของผู้ประกอบการนั้นมันคุ้มค่ากับเงินกู้ที่เขาได้เสียไปก่อนหน้านี้หรือไม่ ผู้ประกอบการจึงควรต้องยื่นขอเสนอในเรื่องการแลกเปลี่ยนหุ้นเพื่อชดเชยหนี้สิน

ท้ายที่สุดแล้วหากกิจการไม่สามารถเดินต่อไปได้ การปิดกิจการแล้วนำทรัพย์สินออกมาขายทอดตลาดดูจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด แต่ส่วนใหญ่วิธีนี้จะเป็นวิธีสุดท้ายที่ผู้ประกอบการจะทำ เนื่องจากได้มีการวางแผนการเงินไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนที่จะทำการกู้ ดังนั้นจึงควรมีการวางแผนทางการกู้ที่ดีก่อนจะได้ไม่เสียใจในภายหลัง